top of page

Hafjell TT (in Norwegian):

Rittet er et temporitt der syklistene kjører én og én. Første start er 11:23, siste målgang ca 14:00. I perioder kan det være noe begrensede muligheter for å komme seg til og fra boligen med bil.

 

For at oss er det viktig at sikkerheten blir ivaretatt for syklistene og samtidig vil vi prøve å tilrettelegge så godt vi kan for dere som bor langs løypen.

 

For trafikanter generelt oppfordres det bruk av omkjøringsmuligheter:

 

  • Midtbygdvegen-Nordbygdsvegen

  • Midtbygdvegen-Kramperudvegen

  • Skarsmoen- Kananvegen evt Nordbygdsvegen

  • Eventuelt bruker E6 nord-sør mellom Tretten og Tingberg

 

For bebyggelsen i Tunfaret, Prestgardshågån, Moshushågån, Lerkevegen, Bokfinkvegen, Sisakvegen viser vi til omkjøringsskisse vedlagt om Moshusvegen. Skriv er delt ut til beboere langs løypen.

_____________

Omkjøring_-_Hafjell_TT.png

Lillehammer GP (in Norwegian):

Rittkortesjen er satt opp med diverse kjøretøy både foran og bak rytterne.

 

Når bilen med rødt flagg passerer de ulike punktene, stenges løypen helt for trafikk.

 

Når bilen med grønt flagg passerer, vil veien igjen ble åpnet for medgående og kryssende trafikk. De fleste strekninger er stengt for kjøring mot rittets retning under hele rittet, og vi ber om forståelse for dette. Vi vil gjøre det vi kan for å få til en så smidig avvikling som mulig, uten at dette går på bekostning av rytternes og publikums sikkerhet.

 

Det må uansett påregnes ventetid i perioden 10.00 – 14.30 og vi anmoder om at de som av ulike grunner må nå frem til et gitt tidspunkt, beregner litt ekstra god tid denne dagen. Vi antar at det vil bli et opphold opp ca. 15 minutter når kortesjen passerer, men dette kan variere.

For oversikt over hvor løypen går, klikk her: https://www.udw.no/lillehammer

For oversikt over passeringstidspunkter, klikk her: Passeringer Lillehammer

_____________

bottom of page